EN

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
Metin Boyutu [-] [+]


TC. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

YAYIN NO

KİTAP ADI

PDF

1

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı personeli hizmetiçi eğitimi ders notları, İstanbul, 5 Ekim - 3 Aralık 1992. - İstanbul: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - XXXII, 409 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 1)
Mevcudu kalmamıştır.

2

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Rehber). - Ankara: - Başbakanlık Basımevi, 1993. - X, 91 s.: rnk. res. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 2)
Eser, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere dört dilde hazırlanmıştır.

 

3

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü III. Kurumlararası Arşiv Hizmetleri Semineri ders notları, Ankara, 13 - 24 Aralık 1993. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - XVII, 345 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 3)
Mevcudu kalmamıştır.

4

Binark, İsmet. Türk arşivlerinin kısa tarihçesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün faaliyetleri. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - IX, 126 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 4)
Mevcudu kalmamıştır.

Binark, İsmet. A Short history of the Turkish archives and the activities of the General Directorate of the State Archives. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - IX, 133 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın no. 4).
Mevcudu kalmamıştır

5

Başbakanlık Merkez Teşkilâtı (Tarihçe ve Mevzuat). - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1995. - 2 c. (XXXII, 430; IX, 536 s.: 6 rnk. res.). - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 5)

6

Binark, İsmet. Balkan ülkelerinin tarihî kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin önemi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996. - 20 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 6)
10-12 Haziran 1996 tarihleri arasında Makedonya Cumhuriyeti’nin Ohrid şehrinde düzenlenen “Balkan Ülkeleri Devlet Arşivleri Genel Müdürleri Yuvarlak Masa Toplantısı”na sunulan tebliğdir.
Mevcudu kalmamıştır.

Binark, İsmet. Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for historical sources of the Balkan countries. - Ankara: Prime Ministry General Directorate of the State Archives, 1996. - 22 s. - (Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of the State Archives; publication nu. 6)
Paper presented in the “Round Table Meeting of the General Directors of State Archives of the Balkan Countries” held in Ohrid, Republic of Macedonia between 10-12 June 1996.
Mevcudu kalmamıştır.

 

7

Binark, İsmet. Yemen tarihinin kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin önemi= Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for historical sources of Yemen. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996. - 24 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 7)
10 Temmuz 1996 tarihinde Yemen’in başkenti San’â’da, San’â Üniversitesi’nde verilen konferansın metnidir.

8

Binark, İsmet. Mısır tarihinin kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin önemi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1997. - 25 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 8)
28 Aralık 1996 tarihinde Mısır Millî Arşivi’nde verilen konferansın metnidir.

9

Binark, İsmet. Hırvatistan’ın tarihî kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin önemi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1997. - 15 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 9)
20 Mart 1997 tarihinde Zagreb’de Hırvatistan Devlet Arşivleri’nde verilen konferansın metnidir.

10

Binark, İsmet. Tunus’un tarihî kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin önemi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1997. - 23 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 10)
23 Mayıs 1997 tarihinde Tunus Üniversitesi Sosyal ve İnsanî İlimler Fakültesi’nde verilen konferans metnidir.

11

Kastamonu jurnal defteri (1252-1253 / 1836-1837): Metin ve tıpkıbasım / haz. Abdülkerim Abdulkadiroğlu. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1998. - XI, 419, 123 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 11)

12

I. Millî Arşiv Şûrası (Tebliğler-Tartışmalar) <20-21 Nisan 1998, Ankara>. - Ankara: Ajans Varan Matbaacılık, 1998. - XLV, 743 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 12)

13

Özkul, İsa. Türk arşivleri bugünü ve geleceği. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2000. - 51 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 13)

14

Sarınay, Yusuf. Ottoman Archives and Ethio-Ottoman relations. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2001. - 48 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 14)

15

Guide on the General Directorate of State Archives. - Ankara: Prime Ministry Printing House, 2001. - V, 25 s. - (Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of State Archives; publication no. 15)

 

16

Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Türk-Bulgar ilişkileri: (1913-1938). - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2002. - LXXVII, 957 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 16)
Eser; Türkçe ve Bulgarca’dır.

17

Dünden bugüne Başbakanlık: 1920-2004. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2004. - XII, 334 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 17)

18

Ayıklama ve İmha Komisyonları çalışma rehberi. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - V, 64 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 18)
Not: Hizmete Özel.

19

Tasnif işlemleri rehberi. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - VI, 43 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 19)
Not: Hizmete Özel.

20

Dosyalama ve standart dosya planı. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - VI, 110 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 20)
Not: Hizmete Özel.

21

Osmanlı yer adları (Alfabetik sırayla) / haz. Tahir Sezen. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - XI, 711 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 21)

22

Kastamonu jurnal defteri II (1254-1255/1838-1839) <Metin ve tıpkıbasım> / haz. İsmail Hakkı Aksoyak. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - XI, 425, [69] s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 22

23

Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, 17-19 Kasım 2005, İstanbul (Tebliğler - Tartışmalar) = International Symposium on Turkish Archives, 17-19 November 2005, Istanbul (Presentations & Discussions) = En-nedvetü’t-devliyyetü li’l-arşîfi’t-Türkî, 17-19 Kasım 2005, İstanbul (Muhâdarât - Münâkaşât). - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2006. - XL, 632 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 23)

24

Belge yönetimi ve arşiv terimleri sözlüğü / haz. H. Sekine Karakaş, Fatih Rukancı, Hakan Anameriç. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2009. - IX, 65 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 24)

25

Dünden bugüne Başbakanlık: 1920-2014. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2014.- 208 s.( T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu.25)

26 Osmanlı Yer Adları,  2017 Ankara, 1140 s. (T.C.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu.26)© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü