EN

Ermeni Taşnaksiyun örgütünün İzmir Ermeni kilisesinde cemaate zorla...
Metin Boyutu [-] [+]


Ermeni Taşnaksiyun örgütünün İzmir Ermeni kilisesinde cemaate zorla propaganda yapma girişiminde bulunmasından dolayı çıkan olayların Ermeni murahhasasının talebine binaen güvenlik güçleri tarafından bastırıldığının Aydın Valiliği'nden bildirilmesi üzerine, mabetlerin iç asayişinin sağlanması ruhanî memurların sorumluluğunda olduğundan, bu gibi taleplerin ancak yazılı olması durumunda yerine getirilmesi hususunda Valiliğin uyarıldığı...

DH.MUİ

103-1/6

11 Haziran 1910Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.

Transkripsiyonlu Metni İndirmek İçin Tıklayın.


© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü