EN

Van Vilayeti'nden Dahiliye Nezâreti'ne gönderilen rapor...
Metin Boyutu [-] [+]


Van Vilayeti'nden Dahiliye Nezâreti'ne gönderilen raporda; Van Rusya Viskonsolosu Mösyö Alferiev'ine Ermenilerin Rusya ile Osmanlı Devleti arasında savaş çıkarmak için çalıştıklarını, savaş vukuunda Rusya tarafında savaşacaklarını, Kafkasya'daki Ermeni halkının önceden huzurlu bir şekilde yaşarken komitelerin teşekkülünden sonra rahat ve saadetlerinin ortadan kalktığını, Rusya'nın İran'a saldırısının sırf Kafkasya'dan oraya firâr etmiş olan Ermeni komitelerini terbiye etmek ve İran'ı bunlardan temizlemek amacına yönelik olduğunu ifade ettiğinin, İngiltere'nin Van Viskonsolosu Seel Bey'in roporunun ise henüz gönderilmediğinin bildirildiği...

BEO

300568

27 Şubat 1912Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.

Transkripsiyonlu Metni İndirmek İçin Tıklayın.


© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü