EN

Yargıtay İlamları
Metin Boyutu [-] [+]

Evrakını Genel Müdürlüğümüze devretmiş bulunan Yargıtay hukuk ve ceza dairelerine ait (her hukuk ve ceza dairesi belgelerini teslim etmemiştir) 1920'den 2000 yılına kadar yaklaşık 9 milyon Yargıtay Temyiz İlamına Genel Müdürlüğümüz araştırma salonundan ulaşabilirsiniz.

Evrakını Genel Müdürlüğümüze devretmiş bulunan Yargıtay hukuk ve ceza dairelerine ait (her hukuk ve ceza dairesi belgelerini teslim etmemiştir) 1920'den 2000 yılına kadar yaklaşık 9 milyon Yargıtay Temyiz İlamına  Genel Müdürlüğümüz araştırma salonundan ulaşabilirsiniz.

Genel Müdürlük Çalışma Salonları

011 fon kodu ile alt fonlardan oluşan yargıtay ilamlarına karar numarası ve tarih ile ulaşılabilir. Dijital ortama henüz aktarılmamış bu ilamları fotokopi olarak araştırma salonumuzdan temin edebilirsiniz.
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü