EN

Malûlen istifa eden Rum Patriği Yovakim Efendi’nin yerine, Râhib Deponsiyos Efendi’nin tâyin edildiğine dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

II. Abdülhamîd

Tarihi :

h. 13.06.1304 / m. 08.03.1887

Yazı Çeşidi :

Berâtın ilk satırı celî dîvânî ve diğer satırlar dîvânî hat ile yazılmıştır. 36 satırdır.

Ebadı :

71x146 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Tuğra, altınla çekilmiştir ve sâdedir. Nişân-ı hümâyûnun üzeri ince zerefşân, mahall-i tahrîrin üzeri ise, altın beneklerle tezyîn edilmiştir.

Yazıda, kırmızı, siyah ve altın mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Malûlen istifa eden Rum Patriği Yovakim Efendi’nin yerine, Râhib Deponsiyos Efendi’nin tâyin edildiğine dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar, No: 783Record type : Diploma.
Reign :

Abdulhamid II..

Date :

A.H. 13 Jumâdâ-al-âhira 1304/8March 1887 C.E.

Style of Script :

Line one of text in ornamentaldîwânî, the remainder in dîwânî. Text:  36 lines.

Dimensions :

71 x 146 cm.

Description :

Sultanic cipher is drawn in goldink and unornamented.  The sultan’sinscription is sprinkled with fine gold powder.

Text in red, black, and goldink.  The place inscribed is embellishedby gold spangles.

Annotation :

In the lower left corner, thename of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice of the appointment ofFather Deponsiyos Effendi as the patriarch of the Eastern Orthodox Church, fromwhich position the former patriarch, Yovakim Effendi, resigned due to poorhealth.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 783.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü