EN

Edirne ve tevâbi‘i Metropolidi Krilos’un azliyle yerine Râhib Deponsiyos’un tâyin edilmesine ve görevlerine dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

Abdülazîz

Tarihi :

h. 18.03.1290 / m. 16.05.1873

Yazı Çeşidi :

Berâtın ilk satırı celî dîvânî, diğer satırlar dîvânî hat ile yazılmıştır. 24 satırdır.

Ebadı :

56,5X77,2cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Altınla çekilmiş tuğra, güneş ve yıldızlarla çevrilmiştir. Üst köşelerde, birer hilâl bulunmaktadır. Türk rokokosu üslûbuyla yapılmış bordürde, sarı ve yeşil altın kullanılmıştır. Yazının sol kenarında, stilize yapraklar ve alt kısmında yıldızlar yer almıştır.

Tezyînâtın tamamında sarı ve yeşil altın kullanılmıştır.

Yazıda, kırmızı, siyah ve altın mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Edirne ve tevâbi‘i Metropolidi Krilos’un azliyle yerine Râhib Deponsiyos’un tâyin edilmesine ve görevlerine dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar, No: 715Record type : Diploma.
Reign :

Abdulaziz.

Date :

A.H. 18 Rabi’-al-awwal 1290/16May 1873 C.E.

Style of Script :

Line one of text in ornamentaldîwânî, the remainder in dîwânî. Text:  24 lines.

Dimensions :

56.5 x 77.2 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in gold inkand framed by sun and star motifs.  Acrescent occupies each of the upper spandrels. The border executed in Turkish rococo style employs yellow and greengold.  Along the left margin are arrangedstylized foliate motifs and, at the bottom of the document, stars.  All ornamentation is worked in yellow andgreen gold.

Text in red, black, and gold ink.

Annotation :

In the lower left corner, thename of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice that on the dismissal ofKrilos, the metropolitan of Edirne and environs, Father Deponsiyos has beenappointed in his place and informed of his duties.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 715.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü