EN

Kâbe ve Ravza-i Mutahhara’nın rub‘ (¼) kırat ferâşet görevine sahip Fatma Sultan’ın ölümü üzerine, bu görevin, Şehzâde Ahmed Celâleddin’e verildiğine dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

Abdülmecîd

Tarihi :

h. 17.08.1264 / m. 19.07.1848

Yazı Çeşidi :

Berât, nesih ve celî dîvânî hat ile yazılmıştır. 6 satırdır.

Ebadı :

75x167 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Tuğra, altınla çekilmiştir. Çevresindeki güneş ışınlarının uçları, çatallı yapılmıştır.

Tezyînâtın tamamı Türk rokokosu tarzında olup, sarı ve yeşil olmak üzere iki renk altın kullanılmıştır.

Yazıda  kırmızı (gülgûnî) ve altın mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Kâbe ve Ravza-i Mutahhara’nın rub‘ (¼) kırat ferâşet görevine sahip Fatma Sultan’ın ölümü üzerine, bu görevin, Şehzâde Ahmed Celâleddin’e verildiğine dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar No: 654/1

 

Record type : Diploma.
Reign :

Abdulmedjid.

Date :

A.H. 17 Sha’ban 1264/19 July 1848 C.E.

Style of Script :

Naskh and ornamental dîwânî.  Text: 6 lines.

Dimensions :

75 x 167 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in gold inkoccupies the center of a spectacular sunburst motif.  The ornamentation of the document ischaracterized by the Turkish rococo manner, with the designs drawn in yellowand green gold.
Text in rose-red and gold ink.

Annotation :

In the lower left corner, thename of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice that on the decease ofPrincess Fatma Sultan, the titular appointment in the value of one-quartercarat as custodian in the Tomb of the Prophet, has been bestowed onto PrinceAhmed Djelâleddin.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 654/1.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü