EN

Avrupa tüccârından Yovan oğlu Simon’un hizmetkârı Lamik veled-i Hazer’in, her türlü vergiden muaf olduğuna dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Fermân
Dönemi :

Abdülmecîd

Tarihi :

h. Evâhir-i Z. 1256 / m. Şubat 1841

Yazı Çeşidi :

Fermân, dîvânî hat ile yazılmıştır. 12 satırdır.

Ebadı :

55x76 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Altın ile çekilen tuğra, siyah tahrîrlidir. Harf boşlukları, altın ve gümüş karışımı ile doldurulmuştur.

Hayat ağacı formunun zemînindeki hatâî kompozisyonu, halkârî tarzında bezenmiştir. Yapraklar ve şemse formları içinde, natüralist çiçekler görülmektedir. Formların zemîni, sıvama altındır.

Hayat ağacının çevresi, halkârî yapraklar arasından çıkan renkli goncalar ile tezyîn edilmiştir. Tığlar, goncaların ucundan çıkmaktadır.

Soldaki gül dalının aynısı, sağ tarafa da yapılmıştır. Bordürdeki motifler, halkârî tarzında tezyîn edilmiştir. Beyne’s-sutûrdaki güneş motifleri, sıvama altındır.

Yazıda, siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, fermânın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Avrupa tüccârından Yovan oğlu Simon’un hizmetkârı Lamik veled-i Hazer’in, her türlü vergiden muaf olduğuna dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar, No: 678Record type : Firman..
Reign :

Abdulmedjid.

Date :

A.H. Third decade of Dhûl-Hijja 1256/February 1841 C.E.

Style of Script :

Dîwânî.  Text:  12 lines.

Dimensions :

55 x 76 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in gold ink, with a black contour.  The fields are filled by a combination of gold and silver.

The composition of semi-stylized floral motifs on the ground of the Tree of Life figure is in gold wash.  Naturalistic floral motifs embellish the inner fields of the leaf motifs and sun figures, whose grounds are in gold wash.  The perimeter is decorated by gold-wash leaves, interspersed by colored flower buds and freehand flourishes.  The single stemmed rose on the left is repeated on the right.  The border motifs are in gold wash.

Text in black ink, with interlinear sun motifs in gold wash.

Annotation :

In the lower left corner, the name of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice that Lamik, the son of Hazer, a servant of Simon, the son of Yovan, who is a European merchant, is wholly exempted from taxation.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated Firman Collection no. 678.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü