EN

Yabanâbâd Kazâsı’na tâbi Şeyhler Köyü’nde yer alan Sığırcıksuyu’na mutasarrıf Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri’nin torunlarından Şeyh Ali ve evlatlarının berâtının yenilendiğine ve bütün vergilerden muaf olduklarına dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Fermân
Dönemi :

Abdülmecîd

Tarihi :

h. 06.07.1255 / m.15.09.1839

Yazı Çeşidi :

Fermân, dîvânî hat ile yazılmıştır. 19 satırdır.

Ebadı :

52,5x76,5 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Altınla çekilmiş tuğra, siyah tahrîrlidir. Tuğranın boşlukları, açık renk zemîne, koyu renk negatif motiflerle tezyîn edilmiştir.

Halkârî kompozisyonuyla bezenen üçgen formun zemîni, birer sıra    kurtçuklu pervâz ve cedvelle çerçeveye alınmıştır. Çevresindeki yarım goncalar degrade, tarama ve akıtma teknikleriyle boyanmıştır. Desen kırmızı, mavi tığlarla bitirilmiştir. Tuğların üst tarafında ve kompozisyonun tepesindeki şemse içinde, hatâîli simetrik klâsik tezhîb görülmektedir.

Mavi dendanlarla çevrilen hatt-ı hümâyûnun çevresi, sıvama altın olup, üzerine, siyah negatif çiçekler yapılmıştır. Başlıktaki klâsik tezhîb, birer sıra zencerek ve kurtçuklu pervâzla çevrilmiştir. Tezhîb, kapalı form ve hatâîden müteşekkildir. Tığları, mavi ve kırmızı renkte negatif motiflerden müteşekkildir. Ayrıca, başlıkta ve şemselerde, zemîn rengi olarak fıstık yeşili kullanıldığı dikkat çekicidir. Satır araları, mücevher noktalıdır.

Yazıda, siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

1-Hançerin üstünde, Pâdişâh’ın el yazısıyla yazılmış “Mûcebince amel oluna.”, (Gereği yapılsın.) ibâresi yer almaktadır.

2–Sol alt köşede, fermânın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Yabanâbâd Kazâsı’na tâbi Şeyhler Köyü’nde yer alan Sığırcıksuyu’na mutasarrıf Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri’nin torunlarından Şeyh Ali ve evlatlarının berâtının yenilendiğine ve bütün vergilerden muaf olduklarına dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar, No: 812Record type : Firman..
Reign :

Abdulmedjid.

Date :

A.H. 6 Rajab 1255/15 September 1839 C.E.

Style of Script :

Dîwânî.  Text: 19 lines.

Dimensions :

52.5 x 76.5 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in goldink, with a black contour.  The fieldsare decorated in dark colored motifs executed freehand on a light coloredground.

The ground of the triangular Treeof Life figure, ornamented by gold wash, are enclosed by a perimeter of a finemarginal line embellished by cochleate motifs and a heavy marginal line.  The half-flower bud figures are executed ingraduated tones, shading, and dilute paint techniques.  The tops of the shafts and the composition inthe sun figure at the peak feature a Classical treatment of symmetricalsemi-stylized floral motifs.

The sultan’s inscription isplaced in a cartouche with a scalloped margin in blue and edged in gold washand on which black floral motifs are executed in black.  The crest figure exhibits Classical-styleornamentation and is framed by a chain pattern and cochleate motifs on a finemarginal line.  The decoration iscomposed of an enclosed figure and spring blossom motifs.  The flourishes are worked freehand in blueand red.  Noteworthy is the pistachiogreen as the ground color in the crest and sun figures.

Text in black ink, withinterlinear gold spangles.

Annotation :

1.  Above the arm is incribed in the sultan’s ownhand the words “Mûcebince amel oluna” (‘Let it be thus executed’).

2.  In the lower left corner, the name of thelocale wherein inscribed.

Reason issued : Renewal of the diploma held bySheikh Ali, the grandson of Sheikh Ali Semerkandî, and his children, at whosedisposal is Sığırcıksuyu located in the village of Şeyhler, which is under thejurisdiction of the judicial district of Yabanâbâd, and their exclusiveexemption from taxation.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 812.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü