EN

İstanbul’da ikâmet ederek, İran, Hindistan ve Avrupa ticâretiyle uğraşan Yorgi Aleksi oğlunun; imtiyâzları, taşıyacağı mallar, gümrük tarifeleri, terekelerinin taksimi, muhâkeme edilmesi ve sorumluluklarına dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

II. Mahmûd

Tarihi :

h. Evâil-i Z.1253 / m. Şubat-Mart 1838

Yazı Çeşidi :

Berâtın ilk satırı, celî dîvânî, diğer satırlar, dîvânî hat ile yazılmıştır. 35 satırdır.

Ebadı :

53x150 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Altınla çekilen tuğra, siyah tahrîrlidir. Tuğranın solunda İstanbul lâlesi, sağında gül dalı, üst kısmında Osmanlı Arması, en üstte de iki hilal arasında bir yıldız görünmektedir. Tezyînâtta altının yanında gümüş de kullanılmıştır.

Yazıda, kırmızı ve siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : İstanbul’da ikâmet ederek, İran, Hindistan ve Avrupa ticâretiyle uğraşan Yorgi Aleksi oğlunun; imtiyâzları, taşıyacağı mallar, gümrük tarifeleri, terekelerinin taksimi, muhâkeme edilmesi ve sorumluluklarına dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar No: 648/1Record type : Diploma.
Reign :

Mahmud II.

Date :

A.H. First decade of Dhûl-Hijja 1253/February-March 1838 C.E.

Style of Script :

Line one of text in ornamental dîwânî, the remainder in dîwânî.  Text:  35 lines.

Dimensions :

53 x 150 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in gold ink, with a black contour.  Arranged in the exterior field is an Istanbul tulip on the left, a single stemmed rose on the right, with the Ottoman coat of arms above and at the top a star placed between two crescents.  Gold and silver are employed in the ornamentation.

Annotation :

In the lower left corner, the name of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice of the conditions and obligations of the capitulations, the goods to be transported, the schedule of customs duties, the division of inheritance, and judicial court proceedings to the son of Yorgo Aleksi, whose residence is to be established in Istanbul and is a merchant active in trade with Persia, India, and Europe.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated Firman Collection no. 648/1.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü