EN

Çarşamba, Cumapazarı ve Eğribucak Kazâsı’na tâbi Kozana Köyü halkından Yorgi ve beş arkadaşına, çarık îmâl etmeleri konusunda müsâade edilmesine dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Fermân
Dönemi :

II. Mahmûd

Tarihi :

h. 03.04.1250 / m. 09.08.1834

Yazı Çeşidi :

Fermân, dîvânî hat, derkenâr ise dîvânî kırması ve dîvânî hat ile yazılmıştır. 16 satırdır.

Ebadı :

55.5x77 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Tuğra, altınla çekilmiştir.

Boşlukları, açık mavi, yavru ağzı ve turuncu renkle doldurulmuştur.

Hayat ağacı formunun motifleri, sâdece altın kontürden müteşekkildir.  Tuğranın solunda, İstanbul lâlesi, sağında tanımlanamayan bir çiçek (Manisa lâlesi (?) veya şakayık (?)) ve üstünde sola bakan hilâl ve 8 köşeli yıldız yer almıştır. Satır araları, mücevher noktalıdır.

Yazıda, siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

1-Tuğranın sağ tarafında, Haremeyn Muhâsebesi’ne âit dîvânî kırması hattı ile yazılmış kayıt mevcuttur.

2-Sol alt köşede, fermânın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Çarşamba, Cumapazarı ve Eğribucak Kazâsı’na tâbi Kozana Köyü halkından Yorgi ve beş arkadaşına, çarık îmâl etmeleri konusunda müsâade edilmesine dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar No: 65Record type : Diploma.
Reign :

Mahmud II.

Date :

A.H. 3 Rabî’-ath-thanî 1250/9August 1834 C.E.

Style of Script :

Dîwânî.  Marginal notes in cursive dîwânî anddîwânî.  Text:  16 lines.

Dimensions :

55.5 x 77 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in goldink.  The grounds of the fields are inlight blue, pinkish orange, and orange.

The motifs on the Tree of Lifefigure are executed in gold contour.  Tothe left of the cipher is positioned an Istanbul tulip and to the right anunidentifiable flower (possibly an anemone or a peony); above is arranged acrescent and an eight-pointed star figure.

Text in black ink, withinterlinear gold spangles.

Annotation :

1.  Provenance of the entry on the righthand sideof the cipher is the Department of the Pious Endowments of the Holy Cities,Mecca and Medina.

2.  In the lower left corner, the name of thelocale wherein inscribed.

Reason issued : Notice that permission is grantedto Yorgi and his five associates of Çarşamba, Cumapazarı, and the village ofKozana, under the jurisdiction of the judicial district of Eğribucak, tomanufacture sandals.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 65.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü