EN

Avrupa Tüccârı olup, Kızanlık’da ikâmet eden Todor İstibanoviç’in bazı vergilerden muaf tutulmasına, gümrük vergisini % 3 olarak ödemesine ve iki hizmetçisinden de vergi taleb edilmemesine dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

II. Mahmûd

Tarihi :

h. Evâhir-i L. 1249 / m. Mart 1834

Yazı Çeşidi :

Berâtın ilk satırı, celî dîvânî, diğer satırları ise dîvânî hat ile yazılmıştır. 32 satırdır.

Ebadı :

53x150 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Kırmızı mürekkeble çekilen tuğra, altınla doldurulup siyahla tahrîrlenmiştir. Sere kısmı mavi zemîn üzerine altından negatif motiflerle, diğer kısımlar, aynı renk zemîn üzerine halkârî ile bezenmiştir.

Hayat ağacı formu, yukarıya doğru köşe yaparak yükselmiştir. Formun zemîni, berâtın etrafındaki bordür, köşebendler ve boşluklardaki natüralist çiçekler, nişân-ı hümâyûnun altındaki, sol üstündeki ve mahall-i tahrîrin sağındaki motifler halkârî olarak tezyîn edilmiştir. Hayat ağacının yüzeyinde ve tepesindeki muhtelif formlar içinde natüralist çiçekler yer almıştır. Tığlar, negatif motiflerden ve halkârî yapraklı kırmızı-mavi gonca dallarından oluşmuştur. Yazı üzeri zerefşânlıdır. Beyne’s-sütûra altın noktalar, satır sonlarına da altın yıldızlar yapılmıştır.

Yazıda, kırmızı ve siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Avrupa Tüccârı olup, Kızanlık’da ikâmet eden Todor İstibanoviç’in bazı vergilerden muaf tutulmasına, gümrük vergisini % 3 olarak ödemesine ve iki hizmetçisinden de vergi taleb edilmemesine dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar No: 646Record type : Diploma.
Reign :

Mahmud II.

Date :

A.H. Third decade of Shawwâl1249/March 1834 C.E.

Style of Script :

Line one of text in ornamentaldîwânî, the remainder in dîwânî. Text:  32 lines.

Dimensions :

53 x 150 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in red ink,with gold fill and a black contour.  Thebase features gold motifs executed freehand on a blue ground while theremaining fields display gold wash on a ground of the same color.

The Tree of Life figure risesupwards, forming an angle.  The ground,the border of the document, spandrels, and fields are ornamented bynaturalistic floral motifs; the motifs below the sultan’s inscription, to theright of the place inscribed, and at the upper left are in gold wash.  The assorted figures on the field and at thepeak display naturalistic floral motifs. The flourishes are composed of freehand motifs and flower-bud stems inred and blue with gold wash leaves.

Text in red and black ink,sprinkled over with gold powder, with interlinear gold spangles, which alsomark the line terminations.

Annotation :

In the lower left corner, thename of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice that European merchant,Todor Istibanoviç, resident in Kızanlık, is to be exempted from certain taxesand to pay a custom duties of 3% and that his two servants are to be granted atax-exempt status.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 646.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü