EN

Kızanlık’ta mukîm, Avrupa Tüccârı Todor İstebanoviç’in hizmetkârı Simon Nedlikoviç’in, her türlü vergiden muaf olduğuna dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Fermân
Dönemi :

II. Mahmûd

Tarihi :

h. Evâhir-i L.1249 / m. Mart 1834

Yazı Çeşidi :

Fermânda, dîvânî hat kullanılmıştır. 10 satırdır.

Ebadı :

55x78,5 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Altınla çekilmiş siyah tahrîrli tuğranın dış beyzesi ve hançer arası mavi zemîn üzerine halkâr ile bezenmiştir. İç beyzesi, renkli zemîn üzerine negatif motiflerle tezyîn edilmiştir. Hayat ağacı formu, yukarı doğru köşe yaparak yükselmiştir. Zemîni, halkârî bezeme olup, muhtelif formlar üzerine natüralist çiçekler yapılmıştır. Hayat ağacı formunun dışı sıvama altın yapraklar arasından çıkan renkli gonca ve tığlarla tezyîn edilmiştir. Yine üst kısmında tepelik içinde natüralist çiçek buketi görülmektedir. Formun her iki tarafındaki natüralist çiçek buketi ile köşebent ve bordürdeki motifler halkâr bezemedir. Yazı üzeri zerefşânlı olup, beyne’s-sütûrda, sıvama altın noktalar görülmektedir. Mahall-i tahrîrin sağında halkârî tezyînât görülmektedir.

Yazıda, siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, fermânın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Kızanlık’ta mukîm, Avrupa Tüccârı Todor İstebanoviç’in hizmetkârı Simon Nedlikoviç’in, her türlü vergiden muaf olduğuna dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar, No: 704Record type : Firman.
Reign :

Mahmud II.

Date :

A.H. Third decade of Shawwâl1249/March 1834 C.E.

Style of Script :

Dîwânî.  Text: 10 lines.

Dimensions :

55 x 78.5 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in goldink, with a black contour.  The outerellipse and the field within the arm are ornamented by gold wash on a blueground.  Motifs executed freehand decoratethe colored ground.

The Tree of Life figure has beenextended upwards.  The gold wash grounddisplays various figures exhibiting executions of naturalistic floralmotifs.  The outer perimeter is decoratedby foliate motifs in gold wash, interspersed by colored flower buds andfreehand flourishes.  A bouquet ofnaturalistic flowers embellishes the crest form at the peak.  Bouquets of naturalistic floral motifs andthe motifs of the spandrels and border flank are executed in gold wash.

Text in black ink, with asprinkling of gold powder and interlinear gold spangles.  The place inscribed is enriched by gold wash.

Annotation :

In the lower left corner, thename of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice that Simon Nedlikoviç, aservant of the European merchant, Todor Istebanoviç, resident in Kızanlık, iswholly exempted from taxation.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 704.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü