EN

Tırnovi Kazâsı’ndan, Alnalı Eci Yordan veled-i Eci Nikokosaoğlu’na, Avrupa Tüccârı berâtının verildiğine dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

II. Mahmûd

Tarihi :

h. Evâil-i Ş. 1248 / m. Aralık 1832-Ocak1833

Yazı Çeşidi :

Berâtın ilk satırı celî dîvânî, diğer satırları ise dîvânî hat ile yazılmıştır. 36 satırdır.

Ebadı :

52x144,5 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Altınla çekilen siyah tahrîrli tuğranın, yeşil zemînli kısımları halkârî, diğer bölümleri san‘at değeri olmayan serbest çalışmalardır. Halkâr zemînin üzerine yapılmıştır.

Üçgen formun halkârî zemîni üzerine, muhtelif formlar içerisinde naturalist çiçekler serpiştirilmiştir. Üçgen formun dış çevresi, sıvama altınlı yaprak ve renkli goncalarla bezenmiş olup, goncaların içine renkli çiçekler yapılmıştır. Naturalist bir çiçekle tezyîn edilen tepedeki şemsenin dışı da yine sıvama altın yapraklar ve renkli goncalarla bezenmiştir. Tığlar, yeşil ve kırmızı negatif motiflerden müteşekkildir. Her iki tarafta yer alan stilize selvi ağacı formunun halkâr zemîni üzerine, iki adet şikâf bezemeli hançer yaprak ve siyah zemîn üzerinde natüralist çiçek dalı yapılmıştır. Selvinin etrafı, halkârî yapraklar ve renkli tığlarla bezenmiştir. Selvinin hemen yanında, halkârî bezemeli natüralist çiçek dalları yer almıştır.

Berâtın çevresi, halkârî bordürle tezyîn edilmiştir. Yazının üzerine altın ve yeşil boya serpiştirilmiştir.

Yazıda, siyah ve kırmızı mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Tırnovi Kazâsı’ndan, Alnalı Eci Yordan veled-i Eci Nikokosaoğlu’na, Avrupa Tüccârı berâtının verildiğine dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar, No: 642Record type : Diploma...
Reign :

Mahmud II.

Date :

A.H. First decade of Sha’ban1248/December 1832-January 1833 C.E.

Style of Script :

Line one of text in ornamentaldîwânî, the remainder in dîwânî. Text:  36 lines.

Dimensions :

52 x 144.5 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in goldink, with a black contour.  The fieldswith a green ground display execution in gold wash and the remaining fields areworked in freehand on a gold-wash ground.

The assorted figures arranged onthe gold wash ground of the triangular Tree of Life figure display naturalisticfloral motifs.  The outer perimeter ofthe triangular figure is decorated in a border of foliate motifs in gold washand colored flower buds whose inner fields present colored floral motifs.  The sun figure at the peak is ornamented by anaturalistic flower and its perimeter is embellished by leaves in gold wash andcolored flower buds.  The flourishespresent freehand motifs in green and red. The gold wash ground of the stylized cypress tree figure on either sideis ornamented by lanceolate leaves in gold wash and a naturalistic floral stemis executed on a black ground. Naturalistic stemmed floral motifs in gold wash are arranged next to thecypress tree figure.

Text in black and red ink,highlighted by a spray of gold and green paint. The document is framed by a border in gold wash.

Annotation :

In the lower left corner, thename of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice that the diploma ofEuropean Merchant has been awarded to Alnalı Edji Yordan, the son of Edji Nikokosaoğlu,of the judicial district of Tırnovi.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 642.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü