EN

Niş’de bulunan Avrupa tüccârlarından Nikola’nın bazı vergilerden muaf tutulmasına dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

II. Mahmûd

Tarihi :

h. Evâsıt-ı L.1246 / m. Mart-Nisan 1831

Yazı Çeşidi :

Berâtın ilk satırı celî dîvânî, diğer satırları dîvânî hat ile yazılmıştır. 31 satırdır.

Ebadı :

53,4x154,5 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Tuğra altınla çekilmiş olup, siyahla tahrîrlenmiştir. Penbe ve açık mavi üzerine, kırmızı-mavi negatif çiçeklerle tezyîn edilmiştir.

Hayat ağacının içi, halkârî kompozisyon; dışı ise halkâr yapraklar ve tığlarla bezenmiştir. Kompozisyon içinde, saz üslûbunda motifler de vardır. Fermânın üç kenarına altın cedvel yapılıp, siyahla tahrîrlenmiştir.

Yazıda, kırmızı ve siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Niş’de bulunan Avrupa tüccârlarından Nikola’nın bazı vergilerden muaf tutulmasına dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar, No: 636Record type : Firman..
Reign :

Mahmud II.

Date :

A.H. Second decade of Shawwâl1246/March-April 1831 C.E.

Style of Script :

Line one of text in ornamentaldîwânî, the remainder in dîwânî. Text:  31 lines.

Dimensions :

53.4 x 154.5 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in goldink, with a black contour.  Red and bluefloral motifs executed freehand decorate the pink and light blue grounds.

The field of the Tree of Lifefigure is worked in a gold-wash composition and the perimeter is ornamented byfoliate motifs in gold wash and flourishes. The composition includes slender curved lanceolate leaf motifs.  Three sides of the sheet are enclosed bymarginal lines in gold with a contour in black.

Text in red and black ink.

Annotation :

In the lower left corner, thename of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice that Nikola, a Europeanmerchant resident in Niş, is hereby exempted from certain taxes.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 636.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü