EN

Selânik’te ikâmet eden Avrupa tüccârlarından Dimitri oğlu Panayot’un hizmetkârı, Eci Evanis Cevâhircioğlu’nun İzmir’de ikâmet etmek şartıyla, her türlü vergiden muaf tutulmasına dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Fermân
Dönemi :

II. Mahmûd

Tarihi :

h. Evâsıt-ı Ra.1246 / m. Ağustos-Eylül 1830

Yazı Çeşidi :

Fermânda, dîvânî hat kullanılmıştır. 11 satırdır.

Ebadı :

53,5x77 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Altınla çekilip, siyahla tahrîrlenmiş tuğranın iç boşlukları, renkli zemîn üzerine aynı rengin daha koyusu olan negatif motif ve kompozisyonla tezyîn edilmiştir.

Hayat ağacı, halkârî olarak tezyîn edilmiş olup, çevresine kalınca altın cedvel çekilmiştir. Cedvelin dış kısmında, sıvama altın yapraklar ve renkli tığlar mevcuttur. Tuğranın her iki tarafındaki üçgen formun tepesindeki yaprak formların içine natüralist çiçekler yapılmıştır. Formların etrafı halkâr yapraklarla çevrilmiştir. Satır araları, mücevher noktalıdır.

Yazıda, siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, fermânın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Selânik’te ikâmet eden Avrupa tüccârlarından Dimitri oğlu Panayot’un hizmetkârı, Eci Evanis Cevâhircioğlu’nun İzmir’de ikâmet etmek şartıyla, her türlü vergiden muaf tutulmasına dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar No: 619/4Record type : Firman..
Reign :

Mahmud II.

Date :

A.H. Second decade ofRabi‘-al-awwal 1246/August-September 1830 C.E.

Style of Script :

Dîwânî.  Text: 11 lines.

Dimensions :

53.5 x 77 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in goldink, with a black contour.  The fieldspresent freehand motifs and a composition in a darker tone of the color of theground.

The Tree of Life figure is ingold wash with a perimeter defined by a broad gold marginal line; the outerface of the marginal line is decorated by leaves in gold wash and coloredflourishes.  The inner field of thefoliate figures flanking the peak of the triangular figure display naturalisticflowers.  The figures are framed byleaves in gold wash.

Text in black ink, withinterlinear gold spangles.

Annotation :

In the lower left corner, thename of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice that Edji EvanisDjevâhiroğlu, a servant of Panayot, the son of Dimitri, who is a Europeanmerchant resident in Thessalonica, is to be exempted from taxation, providedthat he resides in Izmir.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 619/4.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü