EN

Acem, Hindistan ve Avrupa tüccârları vekilliğine, Edirne’de Tâcir Beneklioğlu Artin’in tâyin edildiğine ve görevlerine dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

II. Mahmûd

Tarihi :

h. Evâhir-i M. 1246 / m. Temmuz 1830

Yazı Çeşidi :

Berâtın ilk satırı celî dîvânî, diğer satırlar dîvânî hat ile yazılmıştır. 34 satırdır.

Ebadı :

54x139,5 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Altınla çekilen tuğra, siyah tahrîrlidir. Boşlukları, renkli zemîn üzerine negatif çiçek kompozisyonu ve geometrik şekillerle tezyîn edilmiştir.

Hayat ağacının halkârî zemîni üzerine, natüralist çiçek buketleri serpiştirilmiştir. Çiçeklerin bazıları boş zemîne, bazıları ise altın zemîn üzerine çalışılmıştır. Altın zemînler, iğne perdahlıdır. Deseni çevreleyen hançer yapraklar ile tepedeki büyük gonca görüntüsü almış hançer yapraklar halkâr bezemedir.

Mahall-i tahrîr, halkârî yapraklar ve altın tığlarla tezyîn edilmiştir. Yazıda, kırmızı (gülgûnî) ve siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Acem, Hindistan ve Avrupa tüccârları vekilliğine, Edirne’de Tâcir Beneklioğlu Artin’in tâyin edildiğine ve görevlerine dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar, No: 637/1Record type : Diploma.
Reign :

Mahmud II.

Date :

A.H. Third decade of Muharram1246/July 1830 C.E.

Style of Script :

Line one of text in ornamentaldîwânî, the remainder in dîwânî. Text:  34 lines.

Dimensions :

54 x 139.5 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in goldink, with a black contour.  The fieldsare ornamented by floral motifs executed freehand and geometric figures on acolored ground.

Bouquets of naturalistic flowersare arranged on the gold wash ground of the Tree of Life figure; some of theflowers are executed on a plain ground and others on a gold ground, which isenriched by dot-shaped impressions.  Thelanceolate foliate motifs enclosing the design and the lanceolate leaves in theshape of a large flower bud at the peak are in gold wash.

Text in rose-red and blackink.  The place inscribed is enriched byleaves in gold wash and flourishes in gold.

Annotation :

In the lower left corner, thename of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice that the merchantBeneklioğlu Artin has been appointed representative of the Persian, Indian, andEuropean merchants at Edirne and informed of his duties.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 637/1.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü