EN

Hazîne-i Hümâyûn ağalarından Çukadâr-ı Şehriyârî Mehmed Emin’in ölümüyle boşalan, Ravza-i Mutahhara’ya ait rub‘ (¼) kırat ferâşet görevinin, es-Seyyid Mehmed oğlu es-Seyyid Mehmed’e verilmesine dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

II. Mahmûd

Tarihi :

h. 07.01.1243 / m. 31.07.1827

Yazı Çeşidi :

Berâtın ilk satırı, celî dîvânî, diğer satırları ise dîvânî hat ile yazılmıştır. 6 satırdır.

Ebadı :

54,5x80,5 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Tuğra, yeşil mürekkeb ile çekilmiştir. Beyne’s-sütûr, sola bakan ay-yıldızlarla, yazıların üzeri zerefşân ile tezyîn edilmiştir. Ay-yıldızlar sıvama altındır.

Yazıda, kırmızı, yeşil ve altın mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Hazîne-i Hümâyûn ağalarından Çukadâr-ı Şehriyârî Mehmed Emin’in ölümüyle boşalan, Ravza-i Mutahhara’ya ait rub‘ (¼) kırat ferâşet görevinin, es-Seyyid Mehmed oğlu es-Seyyid Mehmed’e verilmesine dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermânlar No: 628Record type : Diploma.
Reign :

Mahmud II.

Date :

A.H. 7 Muharram 1243/31 July 1827 C.E.

Style of Script :

Line one of text in ornamentaldîwânî, the remainder in dîwânî. Text:  6 lines.

Dimensions :

54.5 x 80.5 cm.

Description :

Sultanic cipher drawn in greenink.

Text in red, green and gold ink,enhanced by interlinear star and crescent figures in gold wash and sprinkledover with gold powder.

Annotation :

In the lower left corner, thename of the locale wherein inscribed.

Reason issued : Notice that on the decease ofMehmed Emin, an officer in the Imperial Treasury, his titular appointment ascustodian in the Tomb of the Prophet in the value of one-quarter carat has beenbestowed onto es-Seyyid Mehmed, the son of es-Seyyid Mehmed.
Repository and classification number :

BOA, Illuminated FirmanCollection no. 628.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü