EN

Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmeti
Metin Boyutu [-] [+]


Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası Dokümantasyon Hizmetleri Birimi hizmet ve faaliyetlerini 1991 yılından bu yana elektronik ortamda yürütmekte olup, 2005 yılından itibaren donanım ve yazılımını yenilemiştir. Bilgi Bankası yazılımı SQL Server üzerinden web tabanlı olarak dat-net'te yazılmıştır.

Bilgi Bankası; Kitap, rapor, tez vb. dokümanlar; seminer, sempozyum, kongre ve benzeri toplantılarda sunulan tebliğler ile süreli yayınlarda (dergi ve gazete) yayınlanan makale ve haberlere ait bibliyografik bilgilerden oluşmaktadır. Makale ve haberler 1990 yılı ve sonrasını içermektedir. Gazete haber ve makaleleri Türkiye'nin gündeminde önemli yer tutan konularda seçmeli olarak indekslenmektedir.

Aralık 2016 sonu itibarıyla; Monograflar Veri Tabanında 76.542, Tebliğler Veri Tabanında 88.433, Makaleler Veri Tabanında 982.232, Haberler Veri Tabanında 313.399 olmak üzere toplam 1.460.606 bibliyografik bilgi kayıtlıdır.

Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası;

Haziran 2005'den itibaren http://dokumantasyon.devletarsivleri.gov.tr/search.aspx web adresinde araştırmacıların hizmetine açılmıştır.

Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası;

  • Konu başlıkları,
  • Emeği geçenler,
  • Süreli yayınlar,
  • Monograflar,
  • Tebliğler,
  • Makaleler ve
  • Haberler, veri tabanlarından meydana gelmektedir.

Ayrıca, kullanıcı profili ile bibliyografya hazırlama modüllerinin hazırlanma çalışmaları devam etmektedir.

Süreli Yayınlar Veri Tabanı:

Dokümantasyon Hizmetleri Birimi'ne sağlanan süreli yayınların, kayıt ve takip işlemlerinin yapıldığı veri tabanıdır. Bu veri tabanında 838 başlık süreli yayına ait veri giriş işlemleri yapılmış olup, bunlardan 600 adedi düzenli olarak temin edilmektedir.

Monograflar Veri Tabanı:

Kitap, rapor, tez, yönetmelik, genelge vb. dokümanlara ait bibliyografik bilgilerin kaydedildiği veri tabanıdır. 2016 Aralık ayı sonu itibarı ile 76.542 dokümana ait veri girişi yapılmıştır.

Tebliğler Veri Tabanı:

Seminer, sempozyum, kongre ve benzeri toplantılarda sunulan tebliğleri ihtiva eden kitaplar, armağan kitaplar ve çeşitli ilmî incelemelerin, konuşmaların toplandığı kitaplardaki metinlere ait bibliyografik bilgilerin kaydedildiği veri tabanıdır. 2016 Aralık ayı sonu itibarı ile 88.433 adet tebliğe ait veri girişi yapılmıştır.

Makaleler Veri Tabanı:

Dokümantasyon Hizmetleri Birimi'ne temin edilen dergi ve gazetelerde yayınlanan makalelere ait bibliyografik bilgilerin kaydedildiği veri tabanıdır. 2016 Aralık ayı sonu itibarı ile 982.232 makaleye ait veri girişi yapılmıştır.

Haberler Veri Tabanı:

Türkiye'nin gündeminde yer alan önemli olaylarla ilgili olarak basında yer alan haber ve yorumlara ait bibliyografik bilgilerin kaydedildiği veri tabanıdır. 2016 Aralık ayı sonu itibarı ile 313.399 adet habere ait veri girişi yapılmıştır.

Dokümantasyon Merkezi bilgi sistemleri içerisinde yer alan veri tabanlarına, sürekli veri girişi yapılmaktadır.

ENFORMASYON BÜLTENİ

Enformasyon Bültenleri PDF formatında hazırlanmıştır. Enformasyon Bülteni'nin görüntülenebilmesi için bilgisayarınızda Acrobat Reader Programının kurulu olması gerekmektedir. Program kurulmuş ise alt tablodaki linklerden Enformasyon Bülten'lerini inceleyebilirsiniz.

 

YILLAR CİLT SAYILAR AYLAR
2007 19 112 Kasım
2007 19 111 Eylül
2007 19 110 Temmuz
2007 19 109 Mayıs
2007 19 108 Mart
2007 19 107 Ocak
2006 18 106 Kasım
2006 18 105 Eylül
2006 18 104 Temmuz
2006 18 103 Mayıs
2006 18 102 Mart
2006 18 101 Ocak
2005 17 100 Kasım
2005 17 99 Eylül
2005 17 98 Temmuz
2005 17 97-96 Mart-Mayıs
2005 17 95 Ocak
2004 16 94 Kasım
2004 16 93 Eylül
2004 16 92 Temmuz
2004 16 91 Mayıs
2004 16 90 Mart
2004 16 89 Ocak
2003 15 88-85 Mayıs- Kasım
2003 15 84 Mart
2003 15 83 Ocak
2002 14 82 Kasım
2002 14 81 Eylül
2002 14 80 Temmuz
2002 14 79 Mayıs
2002 14 78 Mart
2002 14 77 Ocak
2001 13 76 Kasım
2001 13 75 Eylül
2001 13 74 Temmuz
2001 13 73 Mayıs
2001 13 72 Mart
2001 13 71 Ocak
2000 12 70 Kasım
2000 12 69-68 Temmuz-Eylül
2000 12 67 Mayıs
2000 12 66 Mart
2000 12 65 Ocak
1999 11 64 Kasım
1999 11 63-62 Temmuz-Eylül
1999 11 61 Mayıs
1999 11 60 Mart
1999 11 59 Ocak
1998 10 58 Kasım
1998 10 57 Eylül
1998 10 56 Temmuz
1998 10 55-54 Mart-Mayıs
1998 10 53 Ocak
1997 9 52 Kasım
1997 9 51 Eylül
1997 9 50 Temmuz
1997 9 49 Mayıs
1997 9 48 Mart
1997 9 47 Ocak
1996 8 46-44 Temmuz-Kasım
1996 8 43 Mayıs
1996 8 42 Mart
1996 8 41 Ocak
1995 7 6 Kasım
1995 7 5-3 Mayıs-Eylül
1995 7 2-1 Ocak-Mart
1994 6 6-2 Mart–Kasım
1994 6 1 Ocak
1993 5 6 Kasım
1993 5 5 Eylül
1993 5 4 Temmuz
1993 5 3 Mayıs
1993 5 2 Mart
1993 5 1 Ocak
1992 4 6 Kasım
1992 4 5 Eylül
1992 4 4 Temmuz
1992 4 3 Mayıs
1992 4 2 Mart
1992 4 1 Ocak
1991 3 6 Kasım
1991 3 5 Eylül
1991 3 4 Temmuz
1991 3 3 Mayıs
1991 3 2 Mart
1991 3 1 Ocak
1990 2 6 Kasım
1990 2 5 Eylül
1990 2 4 Temmuz
1990 2 3 Mayıs
1990 2 2 Mart
1990 2 1 Ocak
1989 1 4 Kasım
1989 1 3 Eylül
1989 1 2 Temmuz
1989 1 1 Mayıs© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü