Üniversitelerin ilgili fakültelerinin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleri ile arşivle ilişkili diğer bölümlerin lisans öğrencilerine Başkanlığımız Ankara ve İstanbul birimlerinde staj yapma imkanı sağlanmaktadır. Stajlar, yaz dönemi ve kış dönemi olmak üzere 2 defa uygulanmakta olup yaz dönemi staj başvuruları, 15 Mayıs’ta; kış dönemi staj başvuruları ise, 15 Kasım’da son bulmaktadır.

Başkanlığımız Ankara ve İstanbul birimlerinde staj yapmaya hak kazanan öğrenciler, kurumsal web sayfamızın “Duyurular” bölümünde ilan edilmektedir.

Başvurularda Aranan Şartlar;

  • Staj talebinde bulunan öğrencilerin 3. veya 4. sınıf lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.
  • 100 üzerinden 75 veya buna eşdeğer not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Başvurularda İstenen Belgeler;

  • Başvuru formu (El yazısı ve mürekkepli kalemle eksiksiz olarak doldurulacaktır), Başvuru Formu İçin Tıklayınız
  • Öğrenci Belgesi,
  • Cumhuriyet savcılığından veya https://www.turkiye.gov.tr’den alınacak Adli Sicil Belgesi,
  • Transkript belgesi,
  • Yukarıda belirtilen belgeler tamamlanarak Başkanlığa şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi;

  • Belgelerin eksik olması veya başvuru formunun eksik doldurulması durumunda söz konusu başvuru dikkate alınmayacaktır,
  • Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmayacaktır,
  • Başkanlık, staj başvurularının yoğun olması durumunda not ortalamasını esas alarak kontenjan uygulayabilecektir.