ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

Araştırmacı İçin Ön Bilgi

Araştırmacılar dijital ortamdaki belgelerini kendileri bilgisayar ekranında inceledikten sonra talep etmeleri halinde yazıcıya gönderip, belge fotokopi ücret ödemelerini yaparak belgelerini temin edebilirler.

Arşivde Araştırma Esasları

Devlet arşivlerinde araştırma ve inceleme yapmak isteyen Türk ve yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin tabi olacakları esaslar 01 Mart 2002 tarihli 24682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Arşiv Malzemesi İle İlgili Bilgiler

Osmanlı Arşivi'nde, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Kanunî Sultan Süleyman'a kadar olan dönemle ilgili çok az miktarda belge vardır. Kanuni'den itibaren yoğunluk her geçen devirde artmakta ve 1922 tarihine kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bilhassa Tanzimatla birlikte devletteki bürokratik yapının nezaretler düzeyinde oluşması neticesinde devlette evrak üretimi arttığından bu tarihten sonraki belgelerin sayısı oldukça kabarıktır.

İl Özel İdare Kaydı

53 vilayete ait yaklaşık 52 bin defterden oluşan, 1985 yılında emlak vergilerinin tahsilinin belediyelere devredilmesinden önce İl Özel İdare müdürlüklerince tutulan vergi kayıt defterleridir.

İskan / Muhacir Kaydı

Vatandaşlar için mirasçılarınıza ait iskan kayıtlarını çıkartma hizmeti verilmektedir.