[YENi] Devlet Arşivleri Başkanlığı Sözleşmeli (4/B) Personel Alımı Giriş Sınavı (Sözlü ve Mesleki Uygulamalı) Duyurusu

[YENi] Devlet Arşivleri Başkanlığı Sözleşmeli (4/B) Personel Alımı Giriş Sınavı (Sözlü ve Mesleki Uygulamalı) DuyurusuDEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI (SÖZLÜ VE MESLEKİ UYGULAMALI) DUYURUSU

 

       03.01.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Sınav Kurulu Kararı gereği Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların nihai listesi duyuru ekinde yer almaktadır.

       Adaylar duyuruda belirtilen belgeleri 10.01.2020 tarihi mesai bitimine kadar Devlet Arşivleri Başkanlığına (Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06180 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla eksiksiz olarak teslim etmeleri veya ulaştırmaları şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. (Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Elektronik posta veya faks yoluyla gönderilen Giriş Sınavı Başvuru Belgeleri de kabul edilmeyecektir). Giriş Sınavı Başvuru Belgelerinin teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde de bulunulmayacaktır. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

 

NOT: Devlet Arşivleri Başkanlığı Ankara biriminde istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan adaylar Ankara’da (Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06180 Yenimahalle/ANKARA), İstanbul biriminde istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan adaylar İstanbul’da (Osmanlı Arşivi Külliyesi İmrahor Cad. Sadabad Mevkii Kağıthane/İSTANBUL) Giriş Sınavı’na katılacaklardır.

 

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU BELGELERİ

1.         KPSS Sonuç Belgesi,

2.         Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

3.         Fotoğraflı özgeçmiş (el yazısıyla hazırlanıp imzalanacaktır) (EK-3),

4.         Varsa yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti,

5.         Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı, noter ya da mezun olunan Üniversiteden onaylı sureti (Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir),

6.         Son altı ay içinde çekilmiş 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf.

 

EKLER

Mülakata girmeye hak kazanan aday listesi için tıklayınız.

Mülakat sınav takvimi için tıklayınız.

Özgeçmiş formu için tıklayınız.