Arşiv Belgelerine Göre Osmanlıda Spor Kitabımız Yayımlandı

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlıda Spor Kitabımız Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanımız Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından “Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor” adlı yayınımız takdim edilmiştir. Adı geçen yayın Cumhurbaşkanlığına bağlanan Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın ilk yayını olma unvanına sahip olmuştur.

     Tematik olarak hazırlanan kitapta ata sporlarımızdan olan güreş, cirit, okçuluk ile batıdan intikal etmiş atletizm, futbol, izcilik, jimnastik, bisiklet ve golf sporlarına ait belgeler yer almaktadır.

     Eserde sporların yapıldığı mekânlar, bunlar için kurulan vakıf, kulüp vb. kuruluşlar, yapılan yardımlar anlatılmaktadır. Ayrıca eserde; padişah, sadrazam vs. devlet erkânının spora bakışı ve halkın ilgisinin belgelere yansıdığı görülmektedir.

     Eser bu alanda çalışan sosyal bilimciler için önemli bir kaynak özelliği taşımasının yanı sıra spor tarihimizin arşiv belgeleri ışığında daha iyi anlaşılmasına da katkı sağlamaktadır. Kitapla birlikte verilen CD ortamındaki belge görüntüleri ile bu alanın uzmanlarına ve ilgililerine belgelere daha kolay erişim imkânı sağlanmıştır.